Saules enerģija Maiju kalendārs Raksti, publikācijas, video Apmācības Kontakti Video Maiju atbrīvošanās Nākotnes ideālā pilsēta
Tonāli 13 laika atslēgas Debespušu enerģijas
Vienu laika vilni (sižetu) veido 13 atslēgas jeb vibrācijas!

maiju laika vilnis 13 atslēgas

1. Laika atslēga. Sākums. Viens bez pretestības. Laika viļņa režisors.

2. Laika atslēga. Duālisms. Emocijas. Enerģija.

3. Laika atslēga. Ritms. Kustība. Darbība.

4. Laika atslēga. Stabilitāte. Mērs. Forma.

5. Laika atslēga. Individualitāte. Jauns līmenis. Nedegošā summa.

6. Laika atslēga. Ārējo apstākļu pretestība, sintēze.

7. Laika atslēga. Mistiskais centrs. Atstāj pēdas.

8. Laika atslēga. Garīgais līdzsvars. Noteikta virzība.

9. Laika atslēga. Pievienotā vērtība. Augstākā apziņa. Otra nedegošā summa.

10. Laika atslēga. Vara. Spēks. Laika viļņa maksimums

11. Laika atslēga. Izjaukts līdzsvars. Šķietamas pretrunas. Pretestība.

12. Laika atslēga. Pašstabilizējoša struktūra, jauna forma, virziens.

13. Laika atslēga. Galamērķis. Gaisma tuneļa galā.
  
Darbības fāze (1. atslēga – 7. atslēga)
Līdz 7. laika atslēgai indivīds un viņa griba iedarbojas uz vidi un spēj to mainīt un ietekmēt.
Cilvēks iegulda laika vilnī savu enerģiju un resursus. Plāno, stumj uz priekšu un pārveido lietas. Šeit indivīds var ietekmēt realitātē notiekošos procesus. Radoši cilvēki ievada dzīves matriksā savu attistības scenāriju. Ar savu gribu lauž ceļu caur grūtībām un ar idejām pavelk sev līdzi apkārtējos. Taisnība latviešu tautas sakamvardam – „Zem guloša akmens – udens netek”.

Inerces fāze (7. atslēga – 13. atslēga)
Pec 7. laika atslēgas jau darbojas atgriezeniskās saiknes no pirmajām 7 atslēgām.
Iesāktos procesus tālāk virza apstākļu sakritības. Šeit cilvēka vēlmes maz ko maina. Darbojas vides spēki, kas tālāk attīsta ieslēgto programmu, kā likumsakarību virkni. Ja programma „pareiza” vides spēks to pastiprina, dodot programmas realizētājiem svaru un inerci. Ja indivīda ievadītā programma neatbilst tekošajam momentam, tā tiek pārveidota (kažociņš tiek izgriezts uz otru pusi). Tas nozīme, ka vide realizē savu attīstības scenāriju, tā kā uzskata par vajadzīgu.

Maiju skaitļu rakstība - simboli!             

Maiju skaitļu rakstība nozīme
Tolteku, Maiju skaitlis 1, atslēga 1

1. laika atslēga (benafaktors).

 1. atslēga ir laika viļņa, rindas sakums jeb benafaktors. Atskaites punkts. Tonalitāte uz 1. vibrācijas tas ir visa 13 dienu laika viļņa režisors. Durvis caur kurām cilveks ieiet konkreta laika nogrieznī (kosmiskaja laika baitā). Šeit vel nav radušās pretrunas. Tā ir tikko ielikta programma un vides pretestība vēl nav to ietekmējusi. Cilvēkam jāsaprot, ka viņam nav citu atskaites punktu, kā viens viņš pats. 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 2, atslēga 2

2. laika atslēga.

 Šeit rodas duālisms. Mēs sākam pamanīt slikto labajā un labo sliktajā. Šeit izšķiras vai dzimušais impulss sāks attīstīties un darboties, vai nomirs iedīglī. Šeit mēs arī redzam monētas veselumu un esam spiesti pieņemt, ka viena puse nepastāv bez otras. Gaisma bez ēnas, slava bez nopeluma, vīrietis bez sievietes. 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 3, atslēga 3

3. laika atslēga.

 Pie 3. laika atslēgas uzsāktā darbība iegūst savu ritmiku. Iepukstas idejas sirds. Šeit mēs redzam pirmos efektus, ko radījusi iekšējā impulsa mijiedarbība ar ārējo vidi. Viss sāk notikt. 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 4, atslēga 4

4. laika atslēga.

 4. atslēga ir laika viļņa atarhivācija. Process iegūst jēgu. Trauks piepildās ar saturu. 13 vienību programma iegūst stabilitāti. Ja laika vilnis būtu zirgs, tad ( 4 ) būtu seglu vieta. Ja 13 rinda ir tāllēcēja celiņš, tad šis ir atspēriena dēlītis. Tā ir iekšējā līdzsvara un atspēriena vibrācija vienlaicīgi. Uz šīs atslēgas jebkurš tonāls izpaužas skaidri un nepārprotami. 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 5, atslēga 5

5. laika atslēga.

 5. atslēga ir laika viļņa pāreja jaunā līmenī. Pirmā nedegošā summa. Nākamās pakāpes vieninieks. Šeit sāk izpausties procesa apslēpta individualitāte (piektais elements). 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 6, atslēga 6

6. laika atslēga.

 6. atslēgā individualitātes impulss sastop vides pretestību. Veidojas piespiedu sadarbība vai mijiedarbība. Šeit viens process šķērso citu un abi savstarpēji ietekmējas. 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 7, atslēga 7

7. laika atslēga.

 7. atslēga ir laika viļņa mistiskais centrs. Mebiusa lentas viduspunkts. Šeit notikumi atstāj pēdas informatīvajā laukā. Tekošie procesi pieskaras absolūtajai laika straumei un ietekmējas no tās. Šeit jebkura darbība iegūst maģisku zemtekstu un var atstāt pēdas laika straumē. Šeit izšķiras vai vilnis sāk noplakt, vai turpina pieņemties spēka. 7. atslēgā notiek individuālo impulsu saskaņošana ar laika straumes evolūcijas programmu. Ja tiek noteikta atbilstība – darbība iegūst papildus spēku. 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 8, atslēga 8

8. laika atslēga.

 8. atslēga ir laika viļņa otra atarhivācija. Ja 4 ir stabilitāte materiālajā realitātē, tad 8 ir garīgais līdzsvars. Atrašanas šajā vibrāciju līmenī ir dzenbudista dzīves jēga un piepildījums. Šeit jau ir sava spēka un nozīmes apziņa. Vilnis jau zina uz kurieni tiek virzīts. 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 9, atslēga 9

9. laika atslēga.

 9. atslēga ir laika viļņa otra nedegoša summa. Saules centra jeb augstākās individualitātes apziņa. Tā ir sevis izpratne jaunā līmeni. Vilnis kļūst nenovēršams. Procesi piepildās ar augstākās gribas translēto jēgu. Varētu teikt, ka vilnis iegūst pievienoto vērtību, kas vairakkārt pārsniedz sākotnējo. 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 10, atslēga 10

10. laika atslēga.

 Šeit mēs redzam viļņa triecien spēka izpausmes. Šeit notiek indivīda gribas translācija caur egregoru struktūrām. Saskarsme ar realitāti un tas ietekmēšana. Šeit ir spēks un vara. Enerģija, ko cilvēku pūlis veido neapzināti, bet mērķtiecīgi izmanto pieredzējuši manipulatori. Praktiski 10. vibrācijā indivīds vairs nespēj ne vadīt, ne ietekmēt tonāla enerģiju. Cilvēks to var tikai izmantot vai neizmantot. 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 11, atslēga 11

11. laika atslēga.

 11. atslēga ir pašatdeve. Laika viļņa putu galotne. Struktūra sašķīst, lai pēc tam savāktos jaunā formā. Sākotnēji vilnī ievadītā programma it kā noliedz pati sevi. Tomēr patiesībā pretruna ir tikai šķietama. Viss notiek programmas ietvaros. Jā, ūdens nesēja nestais maiss pārplīst - bet tas ir tikai tādēļ, lai nolītu pār dīgstošu puķi. Šeit mēs varam redzēt efektus, ko radījis viļņa trieciena spēks. 11. atslēgā savtīgi un vienpusīgi orientētas programmas sašķīst pret augstāka spēka noliktiem viļņlaužiem. 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 12, atslēga 12

12. laika atslēga.

 Laika viļņa enerģija, pēc obligātas krīzes stadijas, iegūst jaunu formu. Tas var būt garīgs vai materiāls bonuss. Tā var būt sajūta, ka par tavu labklājību gādā augstāks spēks. Tas, kas līdz šim ir bijis ļoti vajadzīgs, tagad kļuvis lieks. Laikā notiekošie procesi ir ieguvuši jaunu rakursu. Ja indivīds ir pilnīgi sinhronizējies ar šiem procesiem viņš jūtas izredzēts, viņa eksistence ir ieguvusi jaunu jēgu. No šī vibrāciju līmeņa darbojās un sludināja apustuļi. 
[Atpakaļ]

Tolteku, Maiju skaitlis 13, atslēga 13

13. laika atslēga.

 13. atslēga ir laika viļņa galamērķis. Ja 1. atslēga atgādina durvis, caur kurām cilvēks ieiet, savdabīgā tunelī, tad 13. ir gaisma tuneļa galā. Maksimālais individualizētas apziņas attālums no sava primārā Ego. Iespējama maksimāla tuvība ar spēku, kas vada realitātē notiekošos procesus. Cilvēks atrodas ļoti tuvu Naguala jeb Dieva atziņai. Šeit ir aizejošas laika programmas izskaņa un jaunas aizsākums. 
[Atakaļ]